Alicja Wigilia 2013

Photos from Alicja's 2013 Wigilia
DSC 5839  Opłatek, ready to share DSC 5840 DSC 5841 DSC 5843  The table is set
DSC 5846  The Flowers I sent DSC 5848  Filip DSC 5860 DSC 5862
DSC 5863  Mistleto DSC 5871  Alicja DSC 5875  Wojtek DSC 5876
DSC 5883 DSC 5884 DSC 5886 DSC 5899
DSC 5910 DSC 5916 DSC 5920 DSC 5924  Pierogi, of course
DSC 5927  Filip DSC 5930 DSC 5835 DSC 5838